Chào mừng đến với hệ thống Check-in

phòng chống Covid 19

I. Mục đích

 • Nhằm nhanh chóng truy vết được các trường hợp nghi nhiễm Covid 19. Giảm thiểu tối đa việc lây lan dịch bệnh.
 • PVCFC cam kết chỉ sử dụng thông tin cho việc phòng chống Covid 19. Không dùng cho các mục đích khác.

II. Áp dụng

Áp dụng cho việc:

 • Đưa rước CBCNV đến nơi làm việc.
 • Đưa rước học sinh đến trường và về nhà.
 • Kiểm soát người check-in ở một địa điểm nào đó.

III. Triển khai

1. Đăng ký phương tiện, địa điểm

Người quản lý xe của công ty, hoặc người có xe riêng có nhu cầu đưa rước học sinh đến trường, hoặc người quản lý một địa điểm nào đó thực hiện theo các bước sau:

 1. Truy cập link My bus.
 2. Khai báo phương tiện, địa điểm.
 3. Lấy và in mã QR code để đặt (dán) trên phương tiện, địa điểm cho ai đó check-in bằng hệ thống này.

2. Khai báo người phụ thuộc (nếu có)

Chức năng này dùng để khai báo người phụ thuộc như học sinh, hoặc người không lập tài khoản ở hệ thống này.
Cách làm như sau:

 1. Truy cập link Người phụ thuộc.
 2. Khai báo thông tin người phụ thuộc.
 3. Lấy và có thể in mã QR code cho người phụ thuộc, để một ai đó đã check-in (trong 1 giờ) sẽ check-in giúp.
Trong trang này, bạn sẽ xem được nhật kí thời gian của bạn và người phụ thuộc của bạn.

3. Check-in
a. Tự check-in

Khi bạn đã có tài khoản trên hệ thống này, bạn check-in bằng cách dùng Camera trên smart phone của bạn, hoặc nhấn để quét mã QR code (được tạo từ hệ thống này) của phương tiện, địa điểm mà bạn đến. Camera/Phần mềm quét mã QR code trên thiết bị của bạn sẽ đưa bạn đến trang check-in. Bạn hoàn tất các bước tiếp theo để check-in.
Sau khi đã check-in bạn sẽ thấy bạn đã có tên trong danh sách check-in của phương tiện, địa điểm đó. Lúc này bạn cũng có thể check-in cho người phụ thuộc, học sinh.

b. Check-in cho người phụ thuộc

Một ai đó đã check-in (tại bước 3 a, có thể là tài xế, hoặc người hỗ trợ, hoặc hành khách đi cũng đã check-in), chọn chức năng check-in cho người phụ thuộc và quét mã QR của người phụ thuộc.
Tên của người phụ thuộc sẽ hiện lên trong danh sách check-in.

4. Truy vết

Quản trị viên hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu liên quan đến trường hợp nghi nhiễm khi có yêu cầu từ ban Chỉ đạo phòng chống Covid để tiến hành các bước tiếp theo.

IV. An toàn dữ liệu

Dữ liệu check-in sẽ được tự động xóa sau 45 ngày.