PVCFC

THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ

(PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19)
Khi đến làm việc, công tác tại Nhà máy Đạm Cà Mau,
các chi nhánh, văn phòng Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau - PVCFC

(Các thông tin khai báo của anh/chị sẽ được tự động xóa sau 45 ngày)
(Một số thông tin còn thiếu, đề nghị anh/chị bổ sung thêm!)
(nhấn để tìm dữ liệu gần đây)
(Chúng tôi sẽ gửi phản hồi qua email này cho anh/chị)

(Yêu cầu khai báo đến cấp phường/xã.)
Anh/chị phải khai báo những nơi đã từng ở, làm việc, dừng chân trong 14 ngày qua.
# Tỉnh/thành Quận/huyện Phường/xã
1