Lưu ý: Bạn cần kết nối Strava trước khi tham gia giải! Kết nối Strava

Mới kết thúc

GIẢI CHẠY ONLINE “ BLRC RUN FOR HEART ” CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2024)
Từ 15/04/2024 00:00:00 - 01/05/2024 23:59:59   42 VĐV

Top 15 / ngày

triuvn

21/05/2024
Morning Run

Quãng đường
13.02 km
Tốc độ
05:19 /Km
Thời gian
1:09:14
TB/Max
139 /171

bonvt

21/05/2024
Morning run

Quãng đường
11.77 km
Tốc độ
05:45 /Km
Thời gian
1:07:43
TB/Max
145 /176

Nhanh

21/05/2024
Morning Run

Quãng đường
10.62 km
Tốc độ
07:02 /Km
Thời gian
1:14:45
TB/Max
0 /0

Liêm

21/05/2024
Morning Run

Quãng đường
10.03 km
Tốc độ
06:14 /Km
Thời gian
1:02:31
TB/Max
120 /138

huynhky

20/05/2024
Afternoon Run

Quãng đường
9.09 km
Tốc độ
08:27 /Km
Thời gian
1:16:57
TB/Max
0 /0

thuhm

21/05/2024
Morning Run

Quãng đường
8.48 km
Tốc độ
05:55 /Km
Thời gian
0:50:13
TB/Max
132 /165

Minh Dang

20/05/2024
Morning Run

Quãng đường
8.12 km
Tốc độ
06:19 /Km
Thời gian
0:51:23
TB/Max
159 /184

vietdv

20/05/2024
Morning Run

Quãng đường
7.38 km
Tốc độ
06:19 /Km
Thời gian
0:46:44
TB/Max
144 /177

Cô Tư Hường

21/05/2024
Morning Run

Quãng đường
7.38 km
Tốc độ
08:26 /Km
Thời gian
1:02:14
TB/Max
134 /162

trungnv

21/05/2024
Morning Run

Quãng đường
7.29 km
Tốc độ
07:38 /Km
Thời gian
0:55:42
TB/Max
132 /166

hanld

21/05/2024
Morning Run

Quãng đường
7.21 km
Tốc độ
05:57 /Km
Thời gian
0:42:58
TB/Max
140 /156

hoatt

20/05/2024
Evening Run

Quãng đường
7.11 km
Tốc độ
08:28 /Km
Thời gian
1:00:10
TB/Max
0 /0

Nguyện

21/05/2024
Morning Run

Quãng đường
7.01 km
Tốc độ
05:49 /Km
Thời gian
0:40:50
TB/Max
144 /175

hungpp

20/05/2024
Evening Run

Quãng đường
7 km
Tốc độ
12:05 /Km
Thời gian
1:24:39
TB/Max
0 /0

nhantm

20/05/2024
Evening Run

Quãng đường
6.5 km
Tốc độ
08:21 /Km
Thời gian
0:54:23
TB/Max
0 /0

Top 15 / 7 ngày

datvt

19/05/2024
Stop And Run Marathon Bình Thuận 2024

Quãng đường
42.49 km
Tốc độ
05:26 /Km
Thời gian
3:51:15
TB/Max
177 /199

KITA

19/05/2024
Night Run

Quãng đường
42.4 km
Tốc độ
05:04 /Km
Thời gian
3:34:50
TB/Max
161 /177

hungpp

18/05/2024
Morning Run

Quãng đường
24.23 km
Tốc độ
07:46 /Km
Thời gian
3:08:22
TB/Max
0 /0

domnh

18/05/2024
Morning Run

Quãng đường
23.93 km
Tốc độ
07:38 /Km
Thời gian
3:03:05
TB/Max
148 /181

Minh Dang

18/05/2024
Morning Run

Quãng đường
23.31 km
Tốc độ
07:51 /Km
Thời gian
3:02:59
TB/Max
151 /181

thanhtn

18/05/2024
Morning Run

Quãng đường
23.28 km
Tốc độ
07:56 /Km
Thời gian
3:04:45
TB/Max
164 /185

hanld

18/05/2024
Morning Run

Quãng đường
23 km
Tốc độ
08:17 /Km
Thời gian
3:10:41
TB/Max
142 /183

BLRC7

19/05/2024
Morning Run

Quãng đường
21.77 km
Tốc độ
06:24 /Km
Thời gian
2:19:23
TB/Max
183 /200

trongnt

19/05/2024
Morning Run

Quãng đường
21.62 km
Tốc độ
05:32 /Km
Thời gian
1:59:50
TB/Max
164 /187

Võ Tân

19/05/2024
Morning Run

Quãng đường
21.37 km
Tốc độ
08:28 /Km
Thời gian
3:01:03
TB/Max
0 /0

Thư😇

19/05/2024
Morning Run

Quãng đường
21.25 km
Tốc độ
06:03 /Km
Thời gian
2:08:52
TB/Max
162 /179

Ngô Cường

19/05/2024
Morning Run

Quãng đường
21.21 km
Tốc độ
04:56 /Km
Thời gian
1:44:49
TB/Max
160 /177

Le Hung

19/05/2024
Morning Run

Quãng đường
21.21 km
Tốc độ
08:05 /Km
Thời gian
2:51:32
TB/Max
0 /0

Ruabien

18/05/2024
EXIMBANK M9 MARATHON 2024

Quãng đường
21.09 km
Tốc độ
05:20 /Km
Thời gian
1:52:47
TB/Max
162 /184

hiepnd

18/05/2024
Night Run

Quãng đường
20.99 km
Tốc độ
06:56 /Km
Thời gian
2:25:35
TB/Max
156 /173

Top 10 / 30 ngày

HOMIN 79

28/04/2024
Night Run

Quãng đường
46 km
Tốc độ
08:23 /Km
Thời gian
6:25:46
TB/Max
0 /0

Võ Tân

28/04/2024
Night Run

Quãng đường
43.01 km
Tốc độ
06:22 /Km
Thời gian
4:33:56
TB/Max
0 /0

hiepnd

28/04/2024
Night Run

Quãng đường
42.71 km
Tốc độ
07:09 /Km
Thời gian
5:05:43
TB/Max
149 /182

datvt

28/04/2024
Night Run

Quãng đường
42.69 km
Tốc độ
05:15 /Km
Thời gian
3:44:25
TB/Max
177 /196

Liêm

28/04/2024
Đăk Lăk Marthon 2024

Quãng đường
42.66 km
Tốc độ
06:03 /Km
Thời gian
4:18:31
TB/Max
146 /173

KITA

28/04/2024
Night Run

Quãng đường
42.61 km
Tốc độ
05:40 /Km
Thời gian
4:01:47
TB/Max
154 /181

trungnv

21/04/2024
UMC Run - Giải chạy kỷ niệm 30 năm thành lập Bệnh viện Đại học Y Dược.

Quãng đường
30.22 km
Tốc độ
05:50 /Km
Thời gian
2:56:26
TB/Max
170 /185

Manhld

21/04/2024
Night Run

Quãng đường
30.05 km
Tốc độ
06:09 /Km
Thời gian
3:05:09
TB/Max
165 /185

LONG FLY

30/04/2024
Mừng Đại lễ Nam Bắc 1 nhà 😍🤩 Tinh thần 30.04 bất diệt 👊👊 P/S: Strava ăn gian hết 10 m kaka🤣 22/30-3, 162 180

Quãng đường
30.04 km
Tốc độ
06:27 /Km
Thời gian
3:13:49
TB/Max
162 /180

Thành Long

27/04/2024
Lần đầu bắt dê

Quãng đường
28.02 km
Tốc độ
08:54 /Km
Thời gian
4:09:26
TB/Max
156 /195