Top 15 / ngày

Thảo Trịnh

25/11/2022
Night Walk

Quãng đường
19.55 km
Tốc độ
6':44" /Km
Thời gian
2:11:41

Thanh Toàn

25/11/2022
BIDV Run 2022 Sắp về tới đích ❤️❤️❤️

Quãng đường
15.28 km
Tốc độ
6':31" /Km
Thời gian
1:39:42

HUỲNH ĐÀO

26/11/2022
Morning Run

Quãng đường
14.27 km
Tốc độ
5':35" /Km
Thời gian
1:19:47

hiepnd

26/11/2022
Morning Run

Quãng đường
14.01 km
Tốc độ
7':27" /Km
Thời gian
1:44:35

Frankie

25/11/2022
Afternoon Run

Quãng đường
12.4 km
Tốc độ
7':2" /Km
Thời gian
1:27:16

quỳnh

25/11/2022
Evening Run

Quãng đường
12.08 km
Tốc độ
6':50" /Km
Thời gian
1:22:38

Miho

25/11/2022
Morning Run

Quãng đường
11.89 km
Tốc độ
11':10" /Km
Thời gian
2:12:50

Ngọc Thanh

26/11/2022

Quãng đường
11.68 km
Tốc độ
6':40" /Km
Thời gian
1:18:02

Yenptx

26/11/2022
Morning Run

Quãng đường
11.13 km
Tốc độ
6':31" /Km
Thời gian
1:12:34

Nam Phát

25/11/2022
Afternoon Run

Quãng đường
10.56 km
Tốc độ
6':24" /Km
Thời gian
1:07:41

quangtn

25/11/2022
Afternoon Run

Quãng đường
10.37 km
Tốc độ
7':45" /Km
Thời gian
1:20:26

NGOC ZONSELL

26/11/2022
Morning Run

Quãng đường
10.1 km
Tốc độ
6':48" /Km
Thời gian
1:08:45

binhtv

26/11/2022
Morning Run

Quãng đường
10.08 km
Tốc độ
6':27" /Km
Thời gian
1:05:03

Phạm Tấn Anh

25/11/2022
Về đích ngày 25/11

Quãng đường
9.4 km
Tốc độ
7':36" /Km
Thời gian
1:11:31

annp

26/11/2022
Morning Walk

Quãng đường
8.89 km
Tốc độ
9':27" /Km
Thời gian
1:24:08

Top 15 / 7 ngày

Hường

20/11/2022
Morning Run

Quãng đường
28.08 km
Tốc độ
7':33" /Km
Thời gian
3:32:11

Hamlet Nguyễn

23/11/2022
Morning Run

Quãng đường
23.8 km
Tốc độ
5':55" /Km
Thời gian
2:21:12

Liêm

19/11/2022
Morning Run

Quãng đường
21.01 km
Tốc độ
6':36" /Km
Thời gian
2:18:56

Ngân BIDV

22/11/2022
Night Run

Quãng đường
20.85 km
Tốc độ
7':33" /Km
Thời gian
2:37:25

Thảo Trịnh

25/11/2022
Night Walk

Quãng đường
19.55 km
Tốc độ
6':44" /Km
Thời gian
2:11:41

Miho

20/11/2022
Afternoon Run

Quãng đường
17.71 km
Tốc độ
11':13" /Km
Thời gian
3:18:47

nghiemvn

20/11/2022
Evening Run

Quãng đường
16.98 km
Tốc độ
7':36" /Km
Thời gian
2:09:09

Frankie

23/11/2022
Afternoon Walk

Quãng đường
16.42 km
Tốc độ
7':30" /Km
Thời gian
2:03:20

bonvt

20/11/2022
Morning Run

Quãng đường
16.02 km
Tốc độ
6':21" /Km
Thời gian
1:41:49

Từ Chí Nguyện

20/11/2022
Morning Run

Quãng đường
15.56 km
Tốc độ
5':53" /Km
Thời gian
1:31:40

Thanh Toàn

25/11/2022
BIDV Run 2022 Sắp về tới đích ❤️❤️❤️

Quãng đường
15.28 km
Tốc độ
6':31" /Km
Thời gian
1:39:42

Yenptx

19/11/2022
Evening Run

Quãng đường
15.15 km
Tốc độ
8':16" /Km
Thời gian
2:05:18

HUỲNH ĐÀO

26/11/2022
Morning Run

Quãng đường
14.27 km
Tốc độ
5':35" /Km
Thời gian
1:19:47

Thành Long

20/11/2022
Morning Run

Quãng đường
14.2 km
Tốc độ
8':4" /Km
Thời gian
1:54:35

thuhm

21/11/2022
Morning Run

Quãng đường
14.09 km
Tốc độ
6':48" /Km
Thời gian
1:35:49

Top 10 / 30 ngày

Nam Phan

29/10/2022
Afternoon Run

Quãng đường
31.3 km
Tốc độ
6':39" /Km
Thời gian
3:28:40

Hường

20/11/2022
Morning Run

Quãng đường
28.08 km
Tốc độ
7':33" /Km
Thời gian
3:32:11

Minhducwater

30/10/2022
Ngắm cảnh Vũng Tàu sáng chủ nhật

Quãng đường
26.09 km
Tốc độ
9':30" /Km
Thời gian
4:08:15

Liêm

06/11/2022
Morning Run

Quãng đường
25.65 km
Tốc độ
7':16" /Km
Thời gian
3:06:43

vanha

06/11/2022
Morning Run

Quãng đường
25.33 km
Tốc độ
7':53" /Km
Thời gian
3:19:46

thanhnv

13/11/2022
Morning Run

Quãng đường
25.28 km
Tốc độ
6':16" /Km
Thời gian
2:38:48

bonvt

06/11/2022
Morning Run

Quãng đường
25.24 km
Tốc độ
6':18" /Km
Thời gian
2:39:10

Ngân BIDV

14/11/2022
Night Run

Quãng đường
24.9 km
Tốc độ
8':24" /Km
Thời gian
3:29:32

canhlh

06/11/2022
Morning Run

Quãng đường
24.76 km
Tốc độ
8':4" /Km
Thời gian
3:19:46

Hamlet Nguyễn

23/11/2022
Morning Run

Quãng đường
23.8 km
Tốc độ
5':55" /Km
Thời gian
2:21:12

Đang kết nối 652 VĐV


Top 15 / 7 ngày

Hường 28.08 km 7':33" /Km
Hamlet Nguyễn 23.8 km 5':55" /Km
Liêm 21.01 km 6':36" /Km
Ngân BIDV 20.85 km 7':33" /Km
Thảo Trịnh 19.55 km 6':44" /Km
Miho 17.71 km 11':13" /Km
nghiemvn 16.98 km 7':36" /Km
Frankie 16.42 km 7':30" /Km
bonvt 16.02 km 6':21" /Km
Từ Chí Nguyện 15.56 km 5':53" /Km
Thanh Toàn 15.28 km 6':31" /Km
Yenptx 15.15 km 8':16" /Km
HUỲNH ĐÀO 14.27 km 5':35" /Km
Thành Long 14.2 km 8':4" /Km
thuhm 14.09 km 6':48" /Km

Top 10 / 30 ngày

Nam Phan 31.3 km 6':39" /Km
Hường 28.08 km 7':33" /Km
Minhducwater 26.09 km 9':30" /Km
Liêm 25.65 km 7':16" /Km
vanha 25.33 km 7':53" /Km
thanhnv 25.28 km 6':16" /Km
bonvt 25.24 km 6':18" /Km
Ngân BIDV 24.9 km 8':24" /Km
canhlh 24.76 km 8':4" /Km
Hamlet Nguyễn 23.8 km 5':55" /Km

Sự kiện đã kết thúc

Giải đi bộ, chạy bộ "SỨC TRẺ PPC"   15/07/2022 - 30/09/2022   22 VĐV
PPC RUN 2022   23/05/2022 - 10/06/2022   33 VĐV
Giải Chạy Nội Bộ Xưởng Amonia   06/05/2022 - 06/06/2022   24 VĐV
Khát vọng PVCFC 2022   14/02/2022 - 14/04/2022   106 VĐV
GIẢI CHẠY "CHÀO MỪNG HOÀN THÀNH BDTT-2021 KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM"   25/11/2021 - 30/11/2021   442 VĐV