Top 15 / ngày

huett

08/12/2022
Course à pied le matin

Quãng đường
15.25 km
Tốc độ
6':11" /Km
Thời gian
1:34:27

Liêm

08/12/2022
Morning Run

Quãng đường
10.26 km
Tốc độ
7':4" /Km
Thời gian
1:12:34

Huỳnh Thạch

08/12/2022
Afternoon Run

Quãng đường
10.13 km
Tốc độ
7':42" /Km
Thời gian
1:18:06

Huynh Phong

08/12/2022
Afternoon Walk

Quãng đường
9.77 km
Tốc độ
9':23" /Km
Thời gian
1:31:46

KCM-Ntkhanh

09/12/2022
Afternoon Run

Quãng đường
8.73 km
Tốc độ
7':28" /Km
Thời gian
1:05:17

Mimosa Lam

09/12/2022
My son

Quãng đường
8.51 km
Tốc độ
8':47" /Km
Thời gian
1:14:45

triuvn

08/12/2022
Morning Run

Quãng đường
8.05 km
Tốc độ
5':47" /Km
Thời gian
0:46:40

bonvt

08/12/2022
Morning Run

Quãng đường
8.03 km
Tốc độ
5':49" /Km
Thời gian
0:46:42

Ruabien

08/12/2022
Afternoon Run

Quãng đường
7.57 km
Tốc độ
6':41" /Km
Thời gian
0:50:36

trongnt

09/12/2022
Evening Run

Quãng đường
7.37 km
Tốc độ
6':19" /Km
Thời gian
0:46:34

hanhnd

08/12/2022
Morning Run

Quãng đường
7.24 km
Tốc độ
7':34" /Km
Thời gian
0:54:50

hiepnd

08/12/2022
Morning Run

Quãng đường
6.09 km
Tốc độ
5':49" /Km
Thời gian
0:35:28

Hân Ngô

08/12/2022
Evening Run

Quãng đường
5.25 km
Tốc độ
10':39" /Km
Thời gian
0:55:57

DũngVC

08/12/2022
Afternoon Run

Quãng đường
5.21 km
Tốc độ
12':38" /Km
Thời gian
1:05:54

denhv

09/12/2022
Buổi sáng mát mẻ

Quãng đường
5.2 km
Tốc độ
6':46" /Km
Thời gian
0:35:15

Top 15 / 7 ngày

Trí T-Rex

03/12/2022
Laan 2022

Quãng đường
72.13 km
Tốc độ
12':58" /Km
Thời gian
15:36:31

Mimosa Lam

03/12/2022
La An Ultra trail 2022 - DNF

Quãng đường
47.8 km
Tốc độ
12':3" /Km
Thời gian
9:36:17

Tuỳn Pucca

03/12/2022
Morning Trail Run

Quãng đường
34.36 km
Tốc độ
14':30" /Km
Thời gian
6:29:00

vanha

04/12/2022
Morning Run

Quãng đường
21.58 km
Tốc độ
6':44" /Km
Thời gian
2:25:33

Minh Đăng

04/12/2022
Morning Run

Quãng đường
21.57 km
Tốc độ
6':41" /Km
Thời gian
2:24:14

Kento

04/12/2022
Cần Thơ Heritage Marathon

Quãng đường
21.22 km
Tốc độ
7':4" /Km
Thời gian
2:30:18

Ruabien

04/12/2022
CẦN THƠ MARATHON HERITAGE RACE 2022

Quãng đường
21.13 km
Tốc độ
5':27" /Km
Thời gian
1:55:20

huett

08/12/2022
Course à pied le matin

Quãng đường
15.25 km
Tốc độ
6':11" /Km
Thời gian
1:34:27

Minhducwater

04/12/2022
Giải Marathon Di Sản Cần Thơ 2022

Quãng đường
12.71 km
Tốc độ
7':8" /Km
Thời gian
1:28:41

Liêm

06/12/2022
Morning Run

Quãng đường
11.59 km
Tốc độ
6':25" /Km
Thời gian
1:14:30

hanhnd

04/12/2022
Afternoon Run

Quãng đường
10.41 km
Tốc độ
8':35" /Km
Thời gian
1:29:32

Huỳnh Thạch

08/12/2022
Afternoon Run

Quãng đường
10.13 km
Tốc độ
7':42" /Km
Thời gian
1:18:06

Viet Lam

04/12/2022
Morning Run

Quãng đường
10.03 km
Tốc độ
6':33" /Km
Thời gian
1:05:49

Nam Phát

07/12/2022
Morning Run

Quãng đường
10.01 km
Tốc độ
5':22" /Km
Thời gian
0:53:47

VTrinh

02/12/2022
Morning Run

Quãng đường
10 km
Tốc độ
6':40" /Km
Thời gian
1:06:44

Top 10 / 30 ngày

Trí T-Rex

03/12/2022
Laan 2022

Quãng đường
72.13 km
Tốc độ
12':58" /Km
Thời gian
15:36:31

Mimosa Lam

03/12/2022
La An Ultra trail 2022 - DNF

Quãng đường
47.8 km
Tốc độ
12':3" /Km
Thời gian
9:36:17

Tuấn Anh

27/11/2022
Đất Sen Hồng - Marathon 2022

Quãng đường
42.19 km
Tốc độ
7':40" /Km
Thời gian
5:24:08

Thoại Vũ

27/11/2022
Lần đầu thử sức! #DATSENHONG

Quãng đường
42.18 km
Tốc độ
7':48" /Km
Thời gian
5:29:36

Tuỳn Pucca

03/12/2022
Morning Trail Run

Quãng đường
34.36 km
Tốc độ
14':30" /Km
Thời gian
6:29:00

Hường

20/11/2022
Morning Run

Quãng đường
28.08 km
Tốc độ
7':33" /Km
Thời gian
3:32:11

thanhnv

13/11/2022
Morning Run

Quãng đường
25.28 km
Tốc độ
6':16" /Km
Thời gian
2:38:48

Ngân BIDV

14/11/2022
Night Run

Quãng đường
24.9 km
Tốc độ
8':24" /Km
Thời gian
3:29:32

Hamlet Nguyễn

23/11/2022
Morning Run

Quãng đường
23.8 km
Tốc độ
5':55" /Km
Thời gian
2:21:12

Anh Thế

27/11/2022
Night Run

Quãng đường
21.76 km
Tốc độ
9':40" /Km
Thời gian
3:30:32

Đang kết nối 652 VĐV


Top 15 / 7 ngày

Trí T-Rex 72.13 km 12':58" /Km
Mimosa Lam 47.8 km 12':3" /Km
Tuỳn Pucca 34.36 km 14':30" /Km
vanha 21.58 km 6':44" /Km
Minh Đăng 21.57 km 6':41" /Km
Kento 21.22 km 7':4" /Km
Ruabien 21.13 km 5':27" /Km
huett 15.25 km 6':11" /Km
Minhducwater 12.71 km 7':8" /Km
Liêm 11.59 km 6':25" /Km
hanhnd 10.41 km 8':35" /Km
Huỳnh Thạch 10.13 km 7':42" /Km
Viet Lam 10.03 km 6':33" /Km
Nam Phát 10.01 km 5':22" /Km
VTrinh 10 km 6':40" /Km

Top 10 / 30 ngày

Trí T-Rex 72.13 km 12':58" /Km
Mimosa Lam 47.8 km 12':3" /Km
Tuấn Anh 42.19 km 7':40" /Km
Thoại Vũ 42.18 km 7':48" /Km
Tuỳn Pucca 34.36 km 14':30" /Km
Hường 28.08 km 7':33" /Km
thanhnv 25.28 km 6':16" /Km
Ngân BIDV 24.9 km 8':24" /Km
Hamlet Nguyễn 23.8 km 5':55" /Km
Anh Thế 21.76 km 9':40" /Km

Sự kiện đã kết thúc

Giải đi bộ, chạy bộ "SỨC TRẺ PPC"   15/07/2022 - 30/09/2022   22 VĐV
PPC RUN 2022   23/05/2022 - 10/06/2022   33 VĐV
Giải Chạy Nội Bộ Xưởng Amonia   06/05/2022 - 06/06/2022   24 VĐV
Khát vọng PVCFC 2022   14/02/2022 - 14/04/2022   106 VĐV
GIẢI CHẠY "CHÀO MỪNG HOÀN THÀNH BDTT-2021 KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM"   25/11/2021 - 30/11/2021   442 VĐV