Top 15 / ngày

Lê Gia Lợi

01/10/2023
Afternoon Run

Quãng đường
33.34 km
Tốc độ
05:55 /Km
Thời gian
3:17:34

nhannt

01/10/2023
Morning Run

Quãng đường
30.03 km
Tốc độ
07:51 /Km
Thời gian
3:56:10

Mo Farah

01/10/2023
Night Run

Quãng đường
24.27 km
Tốc độ
05:22 /Km
Thời gian
2:10:21

dangdh

01/10/2023
Morning Run

Quãng đường
22.95 km
Tốc độ
06:56 /Km
Thời gian
2:39:12

Võ Tân

01/10/2023
Afternoon Run

Quãng đường
21.34 km
Tốc độ
06:57 /Km
Thời gian
2:28:27

Frankie

01/10/2023
Morning Run

Quãng đường
21.21 km
Tốc độ
06:55 /Km
Thời gian
2:26:56

lentt

01/10/2023
Morning Run

Quãng đường
15.24 km
Tốc độ
07:34 /Km
Thời gian
1:55:30

Liêm

02/10/2023
Morning Run

Quãng đường
12.44 km
Tốc độ
06:22 /Km
Thời gian
1:19:22

hiepnd

01/10/2023
Afternoon Run

Quãng đường
11.98 km
Tốc độ
06:22 /Km
Thời gian
1:16:19

thaonm

01/10/2023
Morning Run

Quãng đường
11.77 km
Tốc độ
07:06 /Km
Thời gian
1:23:39

Chú Bảy

02/10/2023
Morning Run

Quãng đường
11.02 km
Tốc độ
06:35 /Km
Thời gian
1:12:40

chiennn

01/10/2023
Morning Run

Quãng đường
11 km
Tốc độ
05:28 /Km
Thời gian
1:00:07

binhtv

02/10/2023
Morning Run

Quãng đường
10.91 km
Tốc độ
06:09 /Km
Thời gian
1:07:11

Ngô Cường

02/10/2023
Morning Run

Quãng đường
10.45 km
Tốc độ
05:21 /Km
Thời gian
0:56:03

hanld

01/10/2023
Morning Run

Quãng đường
10.2 km
Tốc độ
06:22 /Km
Thời gian
1:04:59

Top 15 / 7 ngày

Võ Tân

30/09/2023
Morning Run

Quãng đường
43.29 km
Tốc độ
06:59 /Km
Thời gian
5:02:27

Lê Gia Lợi

01/10/2023
Afternoon Run

Quãng đường
33.34 km
Tốc độ
05:55 /Km
Thời gian
3:17:34

nhannt

01/10/2023
Morning Run

Quãng đường
30.03 km
Tốc độ
07:51 /Km
Thời gian
3:56:10

canhlh

29/09/2023
Rèn luyện trở thành hơi thở thì chạy bộ sẽ là niềm vui🏃🏽‍♂️ 🎯Cà Mau Marathon 2023

Quãng đường
28.01 km
Tốc độ
05:27 /Km
Thời gian
2:33:03

Tuấn Anh

30/09/2023
Morning Run

Quãng đường
25.09 km
Tốc độ
05:45 /Km
Thời gian
2:24:27

Mo Farah

01/10/2023
Night Run

Quãng đường
24.27 km
Tốc độ
05:22 /Km
Thời gian
2:10:21

dangdh

01/10/2023
Morning Run

Quãng đường
22.95 km
Tốc độ
06:56 /Km
Thời gian
2:39:12

Frankie

01/10/2023
Morning Run

Quãng đường
21.21 km
Tốc độ
06:55 /Km
Thời gian
2:26:56

datvt

27/09/2023
Afternoon Run

Quãng đường
21.2 km
Tốc độ
05:02 /Km
Thời gian
1:46:42

Thư😇

30/09/2023
Afternoon Run

Quãng đường
21.01 km
Tốc độ
05:41 /Km
Thời gian
1:59:40

duytt

27/09/2023
Night Run

Quãng đường
17.43 km
Tốc độ
07:49 /Km
Thời gian
2:16:17

Thanh Tuấn runners

26/09/2023
Morning Run

Quãng đường
16.44 km
Tốc độ
05:59 /Km
Thời gian
1:38:36

sonnh

30/09/2023
Evening Run

Quãng đường
16.04 km
Tốc độ
06:32 /Km
Thời gian
1:45:03

lentt

01/10/2023
Morning Run

Quãng đường
15.24 km
Tốc độ
07:34 /Km
Thời gian
1:55:30

Thành Long

26/09/2023
Night Run

Quãng đường
13.18 km
Tốc độ
08:59 /Km
Thời gian
1:58:25

Top 10 / 30 ngày

Võ Tân

30/09/2023
Morning Run

Quãng đường
43.29 km
Tốc độ
06:59 /Km
Thời gian
5:02:27

hiepnd

24/09/2023
Night Run

Quãng đường
42.47 km
Tốc độ
07:25 /Km
Thời gian
5:15:00

Mo Farah

10/09/2023
Night Run

Quãng đường
42.37 km
Tốc độ
06:33 /Km
Thời gian
4:37:56

Lê Gia Lợi

01/10/2023
Afternoon Run

Quãng đường
33.34 km
Tốc độ
05:55 /Km
Thời gian
3:17:34

nhannt

17/09/2023
Afternoon Ride

Quãng đường
60.14 km
Tốc độ
03:19 /Km
Thời gian
3:19:32

triuvn

02/09/2023
Afternoon Run

Quãng đường
29.23 km
Tốc độ
04:40 /Km
Thời gian
2:16:32

canhlh

29/09/2023
Rèn luyện trở thành hơi thở thì chạy bộ sẽ là niềm vui🏃🏽‍♂️ 🎯Cà Mau Marathon 2023

Quãng đường
28.01 km
Tốc độ
05:27 /Km
Thời gian
2:33:03

Tuấn Anh

30/09/2023
Morning Run

Quãng đường
25.09 km
Tốc độ
05:45 /Km
Thời gian
2:24:27

Thiên vũ

23/09/2023
Afternoon Run

Quãng đường
23.01 km
Tốc độ
06:30 /Km
Thời gian
2:29:47

dangdh

01/10/2023
Morning Run

Quãng đường
22.95 km
Tốc độ
06:56 /Km
Thời gian
2:39:12