Mới kết thúc

GIẢI CHẠY ONLINE "BƯỚC CHẠY TIÊN PHONG" CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN PVCFC LẦN THỨ III (NK 2023- 2028) VÀ 12 NĂM THÀNH LẬP PVCFC (09/03/2011 – 09/03/2023)🏃‍♀️
Từ 15/02/2023 00:00:00 - 17/03/2023 23:59:59   678 VĐV
GIẢI CHẠY BỘ ONLINE XƯỞNG SẢN PHẨM & PHÒNG GIAO NHẬN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN PVCFC KHÓA III NHIỆM KỲ 2023- 2028 VÀ KỶ NIỆM 12 NĂM NGÀY THÀNH LẬP PVCFC 09/03/2011 – 09/03/2023
Từ 15/02/2023 00:00:00 - 17/03/2023 23:59:59   93 VĐV
AMMONIA "BƯỚC CHẠY CHUNG MỘT DÒNG CHẢY"
Từ 10/02/2023 00:00:00 - 17/03/2023 23:59:59   48 VĐV
GIẢI CHẠY BỘ ONLINE - XƯỞNG UREA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN PVCFC LẦN THỨ III VÀ KỶ NIỆM 12 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY 9/3/2011 - 9/3/2023
Từ 01/02/2023 00:00:00 - 17/03/2023 23:59:00   32 VĐV
BAN KTATTT - GIẢI CHẠY BỘ ONLINE "BƯỚC CHẠY TIÊN PHONG" CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN PVCFC LẦN THỨ III (NK 2023- 2028) VÀ 12 NĂM THÀNH LẬP PVCFC (09/03/2011 – 09/03/2023)
Từ 15/02/2023 01:00:00 - 17/03/2023 12:59:59   31 VĐV

Top 4 / ngày

triuvn

28/03/2023
Afternoon Run

Quãng đường
10.03 km
Tốc độ
05:03 /Km
Thời gian
0:50:46

khuedm

29/03/2023
Morning Run

Quãng đường
5.34 km
Tốc độ
10:35 /Km
Thời gian
0:56:32

chuanpt

28/03/2023
Afternoon Run

Quãng đường
3.85 km
Tốc độ
11:21 /Km
Thời gian
0:43:40

domnh

29/03/2023
Morning Run

Quãng đường
3.05 km
Tốc độ
07:02 /Km
Thời gian
0:21:26

Top 8 / 7 ngày

triuvn

22/03/2023
Afternoon Run

Quãng đường
17.37 km
Tốc độ
05:13 /Km
Thời gian
1:30:50

chiennn

27/03/2023
Morning Run

Quãng đường
8.74 km
Tốc độ
06:09 /Km
Thời gian
0:53:47

domnh

25/03/2023
Morning Run

Quãng đường
6.79 km
Tốc độ
06:51 /Km
Thời gian
0:46:35

chuanpt

27/03/2023
Afternoon Run

Quãng đường
6.53 km
Tốc độ
10:45 /Km
Thời gian
1:10:21

khuedm

29/03/2023
Morning Run

Quãng đường
5.34 km
Tốc độ
10:35 /Km
Thời gian
0:56:32

Bắp Ngô

23/03/2023
Evening Run

Quãng đường
5.14 km
Tốc độ
09:41 /Km
Thời gian
0:49:48

anhmp

26/03/2023
Morning Run

Quãng đường
3.02 km
Tốc độ
05:18 /Km
Thời gian
0:16:01

hungvv

27/03/2023
Afternoon Run

Quãng đường
2.79 km
Tốc độ
09:24 /Km
Thời gian
0:26:15

Top 10 / 30 ngày

hiepnd

19/03/2023
Morning Run

Quãng đường
24.04 km
Tốc độ
06:36 /Km
Thời gian
2:39:04

Mẹ Bông Kem

04/03/2023
Morning Run

Quãng đường
23.32 km
Tốc độ
07:55 /Km
Thời gian
3:04:43

binhtv

05/03/2023
Morning Run

Quãng đường
21.36 km
Tốc độ
06:08 /Km
Thời gian
2:11:12

longpt

09/03/2023
Morning Run

Quãng đường
19.3 km
Tốc độ
04:39 /Km
Thời gian
1:30:00

triuvn

04/03/2023
Morning Run

Quãng đường
18.04 km
Tốc độ
04:59 /Km
Thời gian
1:29:57

Thông

11/03/2023
Afternoon Run

Quãng đường
17.01 km
Tốc độ
05:19 /Km
Thời gian
1:30:28

Tuấn Anh

13/03/2023
Run with PVFCCo - Day 1 💪💪💪

Quãng đường
16.82 km
Tốc độ
05:21 /Km
Thời gian
1:30:07

bonvt

02/03/2023
Morning Run

Quãng đường
16.51 km
Tốc độ
05:26 /Km
Thời gian
1:29:51

Tiền Mãi

05/03/2023
Chạy không nhanh nhưng cố gắng kiên trì đều đặn mỗi ngày. 🦶🦵✊👊🤟

Quãng đường
16.16 km
Tốc độ
06:12 /Km
Thời gian
1:40:27

phuongth

16/03/2023
Morning Run

Quãng đường
16.07 km
Tốc độ
05:33 /Km
Thời gian
1:29:25

Đang kết nối 675 VĐV


Top 8 / 7 ngày

triuvn 17.37 km 05:13 /Km
chiennn 8.74 km 06:09 /Km
domnh 6.79 km 06:51 /Km
chuanpt 6.53 km 10:45 /Km
khuedm 5.34 km 10:35 /Km
Bắp Ngô 5.14 km 09:41 /Km
anhmp 3.02 km 05:18 /Km
hungvv 2.79 km 09:24 /Km

Top 10 / 30 ngày

hiepnd 24.04 km 06:36 /Km
Mẹ Bông Kem 23.32 km 07:55 /Km
binhtv 21.36 km 06:08 /Km
longpt 19.3 km 04:39 /Km
triuvn 18.04 km 04:59 /Km
Thông 17.01 km 05:19 /Km
Tuấn Anh 16.82 km 05:21 /Km
bonvt 16.51 km 05:26 /Km
Tiền Mãi 16.16 km 06:12 /Km
phuongth 16.07 km 05:33 /Km

Sự kiện đã kết thúc

GIẢI CHẠY ONLINE "BƯỚC CHẠY TIÊN PHONG" CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN PVCFC LẦN THỨ III (NK 2023- 2028) VÀ 12 NĂM THÀNH LẬP PVCFC (09/03/2011 – 09/03/2023)🏃‍♀️   15/02/2023 - 17/03/2023   678 VĐV
GIẢI CHẠY BỘ ONLINE XƯỞNG SẢN PHẨM & PHÒNG GIAO NHẬN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN PVCFC KHÓA III NHIỆM KỲ 2023- 2028 VÀ KỶ NIỆM 12 NĂM NGÀY THÀNH LẬP PVCFC 09/03/2011 – 09/03/2023   15/02/2023 - 17/03/2023   93 VĐV
AMMONIA "BƯỚC CHẠY CHUNG MỘT DÒNG CHẢY"   10/02/2023 - 17/03/2023   48 VĐV
GIẢI CHẠY BỘ ONLINE - XƯỞNG UREA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN PVCFC LẦN THỨ III VÀ KỶ NIỆM 12 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY 9/3/2011 - 9/3/2023   01/02/2023 - 17/03/2023   32 VĐV
BAN KTATTT - GIẢI CHẠY BỘ ONLINE "BƯỚC CHẠY TIÊN PHONG" CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN PVCFC LẦN THỨ III (NK 2023- 2028) VÀ 12 NĂM THÀNH LẬP PVCFC (09/03/2011 – 09/03/2023)   15/02/2023 - 17/03/2023   31 VĐV