GIẢI CHẠY BỘ ONLINE - XƯỞNG UREA CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN PVCFC LẦN THỨ III VÀ KỶ NIỆM 12 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY 9/3/2011 - 9/3/2023
Từ 01/02/2023 00:00:00 - đến 17/03/2023 23:59:00. Đã đăng ký 32 VĐV
Tốc độ tối thiểu (phút/km) 15
Tốc độ tối đa (phút/km) 4
Cự ly tối thiểu được ghi nhận (km) 1
Mục tiêu đạt được cho nam (km) 60
Mục tiêu đạt được cho nữ (km) 50
Mục đích: chào mừng đại hội điểm CĐ PVCFC lần thứ III và kỷ niệm 12 năm thành lập Công ty.
Thể lệ: Nam: 60km, Nữ: 50km
Giải thưởng: - Giải nhất, nhì, ba cho tập thể.
- Giải nhất và nhì cho hai cá nhân hoang thành sớm nhất.
Tham gia

Tổng hợp theo Đội (5)

(Nhấn vào đội để xem chi tiết)
# Đội Tổng (km) TB (km) VĐV
1 Kíp 2 812.22 81.22 10 K2
2 Kíp 1 785.02 130.84 6 K1
3 Hành Chính 610.39 152.6 4 HC
4 Kíp 4 589.22 117.84 5 K4
5 Kíp 3 574.96 82.14 7 K3

Tổng hợp theo Vận động viên (32)

# Đội BIB VĐV km Số ngày Sex
1 Kíp 1 100011 trungnv1 291.83 31
2 Hành Chính 100010 trungtn1 222.09 23 M
3 Kíp 3 100007 thanhnm1 195.84 25 M
4 Hành Chính 100015 sunq 170.89 31 M
5 Kíp 4 100003 bactm 166.9 18 M
6 Kíp 2 100014 chuyenlv 160.28 18 M
7 Kíp 4 100004 phongmt 148.91 20 M
8 Kíp 2 100005 tupv 147.43 25 M
9 Kíp 1 100020 thanhnv 145.69 17 M
10 Kíp 4 100016 thonglh 134.7 17 M
11 Kíp 1 100031 emnb 124.15 14 M
12 Hành Chính 100006 dungtt 122.84 26 F
13 Kíp 4 100023 monglt 120.69 17 M
14 Kíp 1 100024 giaptk 100.37 17 M
15 Kíp 1 100030 giangnv 99.97 15 M
16 Kíp 2 100025 quynt1 97.24 14 M
17 Hành Chính 100029 Tran Hung 94.57 24 M
18 Kíp 3 100008 quannh 75.62 16 M
19 Kíp 2 100027 duclh 73.14 14 M
20 Kíp 2 100028 khanhpv 71.12 13 M
21 Kíp 3 100026 hanmc 66.03 7 M
22 Kíp 3 100002 luanvm 66.02 18 M
23 Kíp 2 100001 nhanpv 64.92 20 M
24 Kíp 3 100018 anhnn 64.58 13 M
25 Kíp 2 100033 nguyenvc1 62.55 6 M
26 Kíp 3 100009 thanlh 62.37 15 M
27 Kíp 2 100021 toantb 61.3 10
28 Kíp 2 100013 phuongnh 60.11 10 M
29 Kíp 3 100017 ninhnt 44.49 7 M
30 Kíp 1 100022 cuongnx 23.02 4 M
31 Kíp 4 100032 khacnt 18.02 5
32 Kíp 2 100019 congtv 14.15 4 M

Thông tin thêm

Hoạt động mới nhất: 20

Tran Hung

17/03/2023
Evening Run

Quãng đường
3.19 km
Tốc độ
09:17 /Km
Thời gian
0:29:40

quynt1

17/03/2023
Hoàn thành 93km/30 ngày😁🥰

Quãng đường
7.72 km
Tốc độ
07:49 /Km
Thời gian
1:00:22

khanhpv

17/03/2023
Morning Run

Quãng đường
5.49 km
Tốc độ
12:42 /Km
Thời gian
1:09:41

nguyenvc1

16/03/2023
Evening Run

Quãng đường
10.04 km
Tốc độ
06:06 /Km
Thời gian
1:01:21

bactm

16/03/2023
Afternoon Run

Quãng đường
4.52 km
Tốc độ
10:57 /Km
Thời gian
0:49:35

trungnv1

16/03/2023
Afternoon Run

Quãng đường
1.31 km
Tốc độ
12:46 /Km
Thời gian
0:16:44

giangnv

16/03/2023
Afternoon Run

Quãng đường
6.7 km
Tốc độ
07:01 /Km
Thời gian
0:47:02

phuongnh

15/03/2023
Evening Run

Quãng đường
2.03 km
Tốc độ
10:20 /Km
Thời gian
0:21:00

luanvm

15/03/2023
Evening Run

Quãng đường
8.1 km
Tốc độ
08:59 /Km
Thời gian
1:12:48

tupv

15/03/2023
Morning Run

Quãng đường
5.09 km
Tốc độ
11:16 /Km
Thời gian
0:57:20

toantb

14/03/2023
Evening Run

Quãng đường
9.68 km
Tốc độ
07:55 /Km
Thời gian
1:16:42

dungtt

14/03/2023
Chào mừng 12 năm Thành lập PVCFC (9/3/2011-9/3/2023)

Quãng đường
1.05 km
Tốc độ
09:34 /Km
Thời gian
0:10:01

nhanpv

14/03/2023
Evening Run

Quãng đường
5.36 km
Tốc độ
11:22 /Km
Thời gian
1:01:01

trungtn1

14/03/2023
Afternoon Run

Quãng đường
3.34 km
Tốc độ
08:43 /Km
Thời gian
0:29:06

giaptk

14/03/2023
Afternoon Run

Quãng đường
5.52 km
Tốc độ
10:54 /Km
Thời gian
1:00:07

phongmt

14/03/2023
Afternoon Run

Quãng đường
5.42 km
Tốc độ
08:02 /Km
Thời gian
0:43:36

duclh

14/03/2023
Morning Run

Quãng đường
4.16 km
Tốc độ
08:14 /Km
Thời gian
0:34:17

chuyenlv

13/03/2023
Evening Run

Quãng đường
3.35 km
Tốc độ
08:10 /Km
Thời gian
0:27:22

monglt

12/03/2023
Afternoon Run

Quãng đường
6.21 km
Tốc độ
09:12 /Km
Thời gian
0:57:09

thanhnv

02/03/2023
Night Run

Quãng đường
6.11 km
Tốc độ
10:03 /Km
Thời gian
1:01:28