Đề xuất ban quản lý thư viện bổ sung sách 5


Tên sách Tác giả Link (nếu có)

Tt Tên Sách Tác Giả Link Ngày Đề Xuất
1 Cách Sống Inamori Kazuo https://tiki.vn/cach-song-p344476.html?spid=249151072&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=... 08/11/2023 Hoàng Thị Bích
2 Hiện tượng Krishnamurti Trúc Thiên 01/12/2020 Nguyễn Năng Chiến
3 Leonardo Da Vinci Walter Isaacson 25/03/2020 Đỗ Hoàng Đại
4 Nền tảng phát triển thương hiệu cá nhân Cynthia Johnson https://tiki.vn/platform-nen-tang-phat-trien-thuong-hieu-ca-nhan-p32701096.html?spid=37793738&utm_so... 27/12/2020 Vũ Văn Hùng
5 Sapiens: Lược Sử Loài Người Yuval Noah Harari https://tiki.vn/sapiens-luoc-su-loai-nguoi-tai-ban-co-chinh-sua-p888553.html 20/09/2023 Trần Quốc Toản