Độc giả: Trịnh Văn Kiều

Sách đã đọc:
Tt Tên Sách Tác Giả Số Trang
1 Tôi đã kiếm 2000000 đô-la từ thị trường chứng khoán như thế nào? Nicolas Darvas 227
2 Donald Trump - Chiến lược đầu tư bất động sản George H. Ross 1
3 Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall Burton G. Malkiel 1