Độc giả: Võ Chí Nguyện

Sách đã đọc:
Tt Tên Sách Tác Giả Số Trang
1 Tư duy tích cực Susan Quilliam 69
2 Tôi đã kiếm 2000000 đô-la từ thị trường chứng khoán như thế nào? Nicolas Darvas 227
3 Nhà đầu tư thông minh Benjamin Graham 1
4 Nghĩ như một tỷ phú Donald J. Trump 253
5 Lợi thế bất công Robert T. Kiyosaki 369
6 Không có bữa ăn nào miễn phí Alan Phan 306
7 Khởi nghiệp với 100$ Chris Guillebeau 383
8 Hành trình về phương đông Baird T. Spalding 759
9 Để được trọng dụng và đãi ngộ Brian Tracy 111
10 Dạy con làm giàu Tập III Robert T 543
11 Dạy con làm giàu Tập II Robert T 373
12 Con người 80/20 chín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 trong công việc Richard Koch 1
13 Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall. Chiến lược đã được kiểm nghiệm qua thời gian dành cho nhà đầu tư thành công Burton G. Malkiel 543
14 Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett Mary Buffett & David Clark 208