Khắc phục rung động máy nén K04204

hailt 0 38   Oct 08, 2020 00:06

Sau khi nghiên cứu hệ thống, việc rung ở máy nén K04204 thì có thể dạng cộng hưởng (giữa dao động dòng khí - pulsation of air flow kết hợp rung động cơ khí – support/piping), vì vậy để khắc phục điểm này cần thực hiện các bước như sau:

-          Bước 1: PDM tiến hành đo đạt để xác định tần số cộng hưởng giống như bơm P06118A/B. Việc xác định tần số cộng hưởng sẽ giúp có giải pháp thay đổi tần số cộng hưởng.

-          Bước 2: Kết hợp song song với bước 1 là tăng cứng tạm thời hệ support cho đầu vào và ra bằng dầm U cho  máy nén (Như đính kèm hình 1,2,3). Bản thân rung động qua lại đầu ra và đầu cũng đã được khống chế bậc rung động qua lại bởi đường bypass (Hình 1), tuy nhiên do máy nén cao nên độ cứng vững support yếu nên không khống chế rung động máy nén như hiện giờ (khoảng 18mm/s).

-          Bước 3: PDM tiến hành đo đạt lại rung động hiện tại sau khi gia cố và thực hiện phân tích hiệu quả của giải pháp. Nếu giải pháp chưa đạt thì thực hiện nghiên cứu tiếp theo.


Comment


hailt Bai viet rat hay phu hop voi noi dung
12/8/2020 4:32:48 PM