Machinery Article

2/2

Khắc phục rung động máy nén K04204
Sau khi nghiên cứu hệ thống, việc rung ở máy nén K04204 thì có thể dạng cộng hưởng (giữa dao động dòng khí - pulsation of air flow kết hợp rung động cơ khí – support/piping), vì vậy để khắc phục điểm này cần thực hiện các bước như sau: - Bước 1: PDM tiến hành đo đạt để xác định tần số cộng hưởng giống như bơm P06118A/B. Việc xác định tần số cộng...
hailt , 57

Rung động hộp số trong quá trình khởi động (test post bài)
Steam turbine hoặc máy nén sử dụng bạc trượt, lực tác dụng sơ cấp tác động đến trục là trọng lực. Theo lý thuyết, bearing housing được thiết kế để đỡ tải trọng do trọng lực. Đối với gearbox, trọng lực vẫn là tải nhưng vẫn nhỏ hơn hai lực khác là lực đẩy của bánh răng và lực tiếp tuyến do moment tải truyền qua bánh răng. Như vây, tải trọng không...
hailt , 46