Forum: Ammonia

2/2

Nâng công suất của xưởng.
Hello. Cho tôi hỏi các bạn đã nâng công suất của xưởng Ammonia bằng cách nào.

Công đoạn tách CO2
Xin hỏi, trong công đoạn tách CO2 khỏi dòng công nghệ. Thiết bị Hydraulic turbine của các bạn bị hỏng. Làm thế nào các anh chị khắc phục được nó. Và nguyên nhân của vấn đề này là gì? Cảm ơn.