Nâng công suất của xưởng.

Asked Dec 06, 2020 09:53
1
68

Hello.

Cho tôi hỏi các bạn đã nâng công suất của xưởng Ammonia bằng cách nào.

hungvv
1  Asked Dec 06, 2020 09:53

1 Answer


Chúng tôi tăng dần tải lưu lượng đầu vào, kiểm soát các thông số công nghệ và thiết bị luôn trong giá trị vận hành cho phép

anhbt
1   Answered Nov 04, 2021 11:26


thank you!............................. - hungvv, Nov 04, 2021 15:53