Công đoạn tách CO2

Asked Dec 01, 2020 15:17
1
154

Xin hỏi, trong công đoạn tách CO2 khỏi dòng công nghệ. Thiết bị Hydraulic turbine của các bạn bị hỏng. Làm thế nào các anh chị khắc phục được nó. Và nguyên nhân của vấn đề này là gì?

Cảm ơn.

hungvv
1  Asked Dec 01, 2020 15:17

return NotFound("not found the question!"); - hungvv, Dec 04, 2020 10:07

Bạn ơi, bên bạn đang có vấn đề gì không? - hungvv, Dec 04, 2020 11:02

Thank for your question. - hungvv, Dec 06, 2020 09:39

Comment to clarify the question - hungvv, Dec 06, 2020 09:43

2 Answers


Chúng tôi đã tháo ra, và tiện lại trục, kết quả là độ rung đã giảm còn tốt hơn khi lắp đặt ban đầu.

hungvv
1   Answered Dec 04, 2020 15:49


thank for your answer. - hungvv, Dec 06, 2020 09:44


1 năm sau, chúng tôi phát triển thêm lớp vỏ giảm độ rung, và đường dẫn dầu bôi trơn bên trong giúp thiết bị bền bỉ hơn, êm ái hơn.

hungvv
0   Answered Dec 05, 2020 16:25


it's wonderful. thanks. - hungvv, Dec 06, 2020 09:45